KOBİ’ler için Dijital Pazarlama Süreci Nasıl Daha Kolay Olabilir?

Bir küçük işletme sahibisiniz ya da yeni bir girişiminiz var. İster girişimci, ister KOBİ, ister küçük işletme sahibi olun, işinizi büyütmek için dijital pazarlamadan faydalanarak istediğiniz büyümeyi elde etmek için dijital pazarlamanın olanakları ile tanışın!

Dijital Pazarlama Kobiler İçin Neden Önemlidir?

Dijital pazarlama dünyasında yer almak bir KOBİ için hayati derecede önemlidir. Küçük veya orta büyüklükteki bir işletmeyi ele aldığınızda, büyük işletmelere nazaran daha esnek ve değişken olabilirler. Bir yeniliğe ve değişikliğe ayak uydurmaları daha kolaydır. Bu da KOBİ’leri dijital pazarlama yapabilmeleri için oldukça uygun kılar. KOBİ’ler dijital pazarlamanın geniş olanaklarından faydalanarak hedeflerine ulaşabilir, satışlarını ve bilinirliklerini arttırabilirler.

KOBİ’lerin çoğunlukla yaşadığı problemler arasında dışarıya yeterince açılamamaları ve pazarlama alanında uzman kişilerin istihdamını yapamamaları vardır.

  • Aslında ihtiyaçları olmasına rağmen pazarlama faaliyetlerinin içinde yeterince bulunamazlar. 
  • Hedeflenmesi gereken kitleyi, çalışılması gereken pazarı yeterli ölçüde tanımlamayabilirler. 

KOBİ’lerin Dijital Pazarlamada Yaşadığı Problemler Nelerdir? 

Dijital pazarlama çözümleri tam da bu noktada KOBİ’lerin elinden tutar ve potansiyellerini doğru kullanmaları için onları yönlendirir. Ancak dijital pazarlamanın gerekliliğini kavrayan KOBİ’lerin önünde onları bekleyen birkaç sorun vardır.

1. Dijital Pazarlama Süreci Hakkındaki Bilgi Eksikliği

KOBİ’lerin dijital pazarlama süreci hakkında bilgi sahibi olmamaları sürecin gerisinde kalmalarına neden olur. Bu eksiklik dijital dünyada yer almak isteyen KOBİ sahiplerinin maddi kayıplar yaşamalarına sebep olabilir, bu da sürece dair heveslerini kırabilir.  Bu nedenle dijital reklamlar oluşturmanın ne kadar kar getireceğini ve işletmeye olan etkilerini yok sayabilirler. 

2. Dijital Pazarlama Bütçesi Oluşturmak

KOBİ’lerin dijital pazarlama faaliyetlerine yeterince katılmamalarının bir sebebi de bu alan için harcanacak bir bütçeye ihtiyaç olduğunun bilincinde olmamalarıdır. Her departman gibi bir işletme için de pazarlama faaliyetleri önem verilmesi gereken bir alandır ve dijital pazarlama geleneksel pazarlamanın aksine, özellikle KOBİ’ler için, çok daha az harcamalarla çok daha fazla getiri sağlamaktadır. 

Bu yüzden KOBİ’lerin dijital pazara açılma serüveninde uzmanlarla ilerlemeye ve birlikte stratejiler geliştirmeye ihtiyacı vardır. Yoksa kendilerini bu yolda kaybolmuş hissedebilir ve gelişimleri için büyük bir fırsatı kaçırabilirler.

Peki bu destek için nereye başvurmalılar?

KOBİ’ler için Magnetiq

İş dünyasındaki artan rekabet ortamı içerisinde avantajlı konuma geçmeniz ve dijital pazarlamada ihtiyacınız olan desteğe erişmeniz için Magnetiq KOBİ’lerin yanında!

Dijital pazarlamaya nereden başlayacağınızı, reklam panellerini, reklam tasarımı hazırlamayı ve dahası reklam bütçesini ayarlamayı bilmiyor olabilirsiniz.  KOBİ’lerin dijital pazarlamada yaşadığı problemlerin farkında  olan Magnetiq, markaların dijital dünyaya attıkları ilk adımdan itibaren yanlarında olarak akıllı önerileri, kolay ve sade kullanımı ile dijital pazarlamayı herkes için erişilebilir kılıyor!

Dijital pazarlama hakkındaki aklınızdaki bütün sorulara Magnetiq’in profesyonel desteğiyle cevap bulabilir, Magnetiq ile hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Hemen bugün Magnetiq ile işinizi büyütmeye başlayabilir, işletmenizin dijital pazarlama süreçlerini tek panelden yönetebilirsiniz. 

Kobiler için dijital pazarlama

Press ESC to close