Google Reklam Vergisi-Stopajı Hesaplama

Türkiye’de Google reklam harcamalarına ek olarak bazı vergiler ve kesintiler uygulanmaktadır. Bu vergiler reklam veren tarafından ödenmek zorundadır. Google Reklam Vergisi, stopaj ve operasyon maliyeti nedir ve Türkiye’de Google reklamlarına uygulanan bu ek vergiler nasıl hesaplanır?

Katma Değer Vergisi ( KDV)

Katma Değer Vergisi, mal veya hizmet teslim edenin ödediği ancak bu hizmeti teslim alana yüklenen harcama vergisi olmakla beraber bu oran reklamlar için %18’dir.

Stopaj Vergisi

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen her türlü reklam hizmeti ile ilişkili olarak, bu hizmeti verenlere veya hizmetin verilmesinde aracılık sağlayanlara (örneğin ajanslara) yapılan ödemeler stopaj kapsamındadır. 2018 yılında çıkan bu karara göre stopajın oranı %15’tir.

Operasyon Bedeli

Operasyon maliyeti, Google tarafından Türkiye özelinde verilen reklamlara yönelik olarak 1 Kasım 2020 tarihi ile başlamıştır. Bu maliyet %5 olarak belirlenmiştir. Yapılan Google reklam harcamalarından %5 oranında ek kesinti bedeli olarak yansıtılmaktadır.

Haliyle çok sayıda yansıtılan vergi ve kesinti söz konusu iken Google reklam bütçenizi ve buna ek olarak gelecek vergileri hesaplamak zorlaşabilir. Sizler için hazırladığımız hesaplama aracından ücretsiz olarak stopaj ve vergilerinizi hesaplayabilirsiniz.

Press ESC to close